LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH MÁY MAY TẠI LONG THÀNH, ĐỒNG NAI